SKYLINE SCHOOL COMPLEX

April 30, 2018
SKL-garden

SKYLINE SCHOOL COMPLEX Team : HAS | HNA School, sport center, dormitory, library… 50000 sqm under construction 2017- 2019        

CNC Headquarter

September 1, 2016
Screen Shot 2018-05-01 at 12.55.48 PM

CNC Headquarter Education, Office, Operation center and Researching center. 30000 sqm Danang | Vietnam 2016  

CDC- the Voidchurch

December 30, 2015
CDC

CDC- the Voidchurch Winning church design competition | Hanoi | 2015  hanoi | vietnam   “Niềm tin không cần phải nhìn thấy. ”

BMC | Bauhaus Museum Competition

March 29, 2015
57

BMC | Bauhaus Museum Competition. Dressen, Germany. 2011 We started with three tree Pavilion where people meets We designed a Park and suddenly there is a transparent-floating concrete museum exist. We wish the people go out, picnic, do exercise, drink, and happy together. They could enjoy the Bauhaus works every time. Naturally, Bauhaus Spirit be […]

RSC | RedStone Church

March 29, 2010
Phoicanh1 copy

RSC | RedStone Church Ninh Binh, Vietnam. 2011 –   Lúa- sinh vật lớn lên và tàn úa, con người sinh ra và về với Chúa, đất trời thì thay đổi.  Nhưng cây thánh giá màu đỏ sẽ vẫn ở đó cùng với núi, như là niềm tin.