CDC- the Voidchurch

December 30, 2015
CDC

CDC- the Voidchurch Winning church design competition | Hanoi | 2015  hanoi | vietnam   “Niềm tin không cần phải nhìn thấy. ”

QTB | Quangtrung Bridge

May 8, 2015
QTB

QTB | Quangtrung Bridge can tho | viet nam 2015 2017   The story of creative and destroy. We offer Creative with out destroy. We save the old and give the new    

BMC | Bauhaus Museum Competition

March 29, 2015
57

BMC | Bauhaus Museum Competition. Dressen, Germany. 2011 We started with three tree Pavilion where people meets We designed a Park and suddenly there is a transparent-floating concrete museum exist. We wish the people go out, picnic, do exercise, drink, and happy together. They could enjoy the Bauhaus works every time. Naturally, Bauhaus Spirit be […]

RSC | RedStone Church

March 29, 2010
Phoicanh1 copy

RSC | RedStone Church Ninh Binh, Vietnam. 2011 –   Lúa- sinh vật lớn lên và tàn úa, con người sinh ra và về với Chúa, đất trời thì thay đổi.  Nhưng cây thánh giá màu đỏ sẽ vẫn ở đó cùng với núi, như là niềm tin.