LAA | Trần Anh

March 29, 2015
LAA1

LAA | Khu đô thị Trần anh  Thành phố Long An | Viet Nam 2018 Dự án khu đô thị, nghỉ đưỡng Trần Anh Long An được thiết kế như một tổ hợp căn hộ, bệnh viện nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh. Dự án đã đạt giải nhì hạng mục : quy hoạch nghỉ […]