RSC | RedStone Church

March 29, 2010
Phoicanh1 copy

RSC | RedStone Church

Ninh Binh, Vietnam.

2011 -

 

Lúa- sinh vật lớn lên và tàn úa, con người sinh ra và về với Chúa, đất trời thì thay đổi.  Nhưng cây thánh giá màu đỏ sẽ vẫn ở đó cùng với núi, như là niềm tin.

Untitled _ 2. Ground

P.tho

4seasons

SAM_5365

phoicanh2 copy