risingDragon |Danang

January 23, 2018
50337820_2510355722314721_5317646863703212032_n

risingDragon |HAS & HNA

Văn phòng và không gian cho thuê.

Lead Architect : Hoang N, Nguyen Manh Dung

Concept team : Tuan Le, Tran Pham, Ngoc Ha

2018-2021

hình dáng toà nhà được thiết kế như một câu hỏi hay câu trả lời cho góc dường Nguyễn Văn Linh :

về cách tiếp cận không gian đô thị với những khoảng lùi – tiêu chuẩn xây dưng vốn nhiều bất cập ?

hay cách tiếp cận nhân văn hơn ?

tương tác khéo léo giữa kiến trúc đô thị, công trình tôn giáo hiện hữu, một biểu tượng mới của thành phố cũng như hiệu quả cho nhà đầu tư ?

Screen Shot 2019-01-23 at 5.56.54 PM

the long

50940331_2510355728981387_3732789135316877312_n

 

tương tác với công trình tôn giáo bên cạnh

 

 

50984089_2510355795648047_7731955578305511424_n

 

build unique form

50397914_2510355858981374_1987213902512914432_n

 

sketch

50799460_2510355842314709_503863444085145600_n

50865282_2510355805648046_3659064333758889984_n

 

không gian nội thất.