MGN Royal Bank HQ

March 29, 2015
PP85-06-MonumentView

MGN Royal Bank HQ 

HAS | Knipper Hellbig | RFR 

2018

Pnom Penh | Cambodia 

Cao ốc 85 tầng

Chiều cao đỉnh 485m 

Phương án chiến thắng trong cuộc thi thiết kế Cao ốc trụ sở của Ngân hàng Hoàng Gia MGN tại Pnom Penh, Cambodia. 

Toà nhà nằm tại trung tâm thành phố Pnom Penh, được thiết kế với hình khối mạnh mẽ, đơn giản nhưng có sự biến đổi từ dần từ hình hoa mai —> hình Ngũ Giác. Một thách thức mạnh mẽ cho thiết kế kết cấu cũng những các kĩ sư tham gia. 

Khi xây dựng xong, Toà nhà sẽ trở thành một biểu tượng mới của đất nước, cũng như của Ngân hàng MGN.