SKL | Skyline School

January 8, 2020
IMG_2981

SKL | Tổ hợp giáo dục Skyline 

Đà Nẵng | Việt Nam

Architect | HAS architecture + HNA architects

 

Giáo dục liên cấp, văn phòng, các công trình thể thao

5 ha Tổ hợp giáo dục liên cấp Skyline là dự án lớn nhất của tập đoàn SKyline tại Miền Trung Tây Nguyên

Dự án đã đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2020.

Sau khi xây dựng xong sẽ là mái trường của 3000 học sinh cũng như các giáo viên và nhân viên phục vụ. 

 IMG_2941 IMG_2948 IMG_2957